کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
غ‍دی‍رخ‍م‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌ -- .اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ت‍وری‌، ح‍ام‍دح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دق‍ل‍ی‌
درخ‍ش‍ان‌، ع‍دن‍ان‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ب‍ا
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ن‍ی‍ر
م‍ن‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه عبقات الانوار( حدیث ثقلین )
کنتوری ، حامدحسین بن محمدقلی ؛  تهران موسسه نبا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیست و سه روز با غدیر
درخشان ، عدنان ؛  تهران منیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵/،۲۲۳‬,‭د۴‌ب۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هشت روز پس از غدیر(از غدیر خم تا مدینه )
درخشان ، عدنان ؛  تهران مرکز فرهنگی انتشارات منیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۵‬,‭د۴‍ه۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک