کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍گ‍ران‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اض‍طراب‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ن‍گ‍ران‍ی‌
زن‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ن‍دل‍ی‌، ج‍ی‍ن‌
ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌
پ‍ی‍ت‍م‍ن‌، ک‍ات‍ری‍ن‌ ام‌
 
ناشر:
اف‍راز
رش‍د ف‍ره‍ن‍گ‌
اس‍ک‍ن‍دری‌
آس‍ی‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین زندگی
کارنگی ، دیل ؛  تهران اسکندری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ن۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگرانیهای زن
هندلی ، جین ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭‍ه۹‌ن۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خداحافظ ناامیدی ، سلام زندگی
کارنگی ، دیل ؛  تهران افراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ن۸،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بازطراحی مغز مضطرب
پیتمن ، کاترین ام ؛  تهران رشد فرهنگ   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۱‬,‭‌پ۹‌ب۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک