کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍اپ‍ک‍ی‍ن‌، ری‍چ‍ارد ه‍ن‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ق‍دم‍ات‌
 
پدیدآور:
پ‍اپ‍ک‍ی‍ن‌، ری‍چ‍ارد ه‍ن‍ری‌
 
ناشر:
ح‍ک‍م‍ت‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات فلسفه
پاپکین ، ریچارد هنری ؛  [تهران ] حکمت   ، ۱۴۰۲ق . =۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۲۱‬,‭‌ب۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متافیزیک و فلسفه معاصر
پاپکین ، ریچارد هنری ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۲۱‬,‭‌پ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک