کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍رزگ‍ر ام‍ی‍ری‌، ه‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Spectrometry
 
پدیدآور:
ب‍رزگ‍ر ام‍ی‍ری‌، ه‍ادی‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اندازه گیری نقره به روش کاتالیتیکی -اسپکتروفتومتری توسط معرف ...
برزگر امیری ، هادی ؛  ایلام ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۱،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک