کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : زارع‌، ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍دری‍س‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
electronic commerce
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ن‌، راب‍رت‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
زارع‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بهبود روشهای تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
کنن ، رابرت آنتونی ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان : سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱‬,‭‌ک۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ایجاد نرم افزار فروش محصولات فرهنگی در بستر مفاهیم تجارت الکترونیک
زارع ، جعفر ؛  مازندران ۸۲
شماره راهنما: ۵،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک