کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍اک‍دل‌ ،ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Dairy cows
Land races
 
پدیدآور:
پ‍اک‍دل‌ ،ع‍ب‍اس‌
م‍ح‍م‍دی‌،ی‍ح‍ی‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ای‍لام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد سرعت دوشش گاوههای هلشتاین در ایران
پاکدل ،عباس ؛  تهران ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۸،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اثرات عوامل محیطی و ژنتیکی بر صفات بیده پشم در گوسفندان کردی
محمدی ،یحیی ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۹۵،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک