کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Computer simulation
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Computer simulation, Congresses
Excavations (Archaeology)- Aerial photographs
Scientific apparatus and instruments, Computer simulation
Digital computer simulation
Population biology- Computer simulation
Business- Computer simulation
Molecules-- mobels-- computer simulation
Engineering systems
Corporations- Finance- Computer simulation- Software
Cytology- Data processing
Computer simulation
Whinston, Andrew B
Molecular structure, Computer simulation
Water quality, Computer simulation
Conservation biology- Computer simulation
Social networks- Mathematical models
Social sciences- Simulation methods
Agriculture and energy
 
پدیدآور:
Bernstein, Ruth.
Brockman, Jay B.
Leach, Andrew R.
Law, Averill M.
goodman, jonathan m.
Owen-Smith, R. Norman.
oakshott,les
Nooy, Wouter de
gupta, sanjay.
س‍ت‍اری‍ن‌ ،م‍ن‍ظر
Powell, Stephen G.
Manivanan, R.
Gilbert, G. Nigel.
Raczynski, Stanislaw.
Thompson, Arthur A
 
ناشر:
Cambridge University Press
John Wiley & amp; Sons,
Elsevier
Open University Press
Blackwell Pub.,
Institution of Electrical Engineers
Wiley ; Baldock, Hertfordshire : Research Studies Press,
pitman
Wiley-VCH
Longman
royal society chemistry
thams and hudson ltd.
McGraw-Hill
Irwin McGraw-hill
Wiley
tata mcGraw-hill publishing cimpany limited
New India Pub. Agency
prentice/Prentice Hall of india private limited
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
The business strategy gam
Thompson, Arthur A ؛  boston Irwin McGraw-hill   ، 2000
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4012.5‬,‭.T3B8‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Population ecology
Bernstein, Ruth. ؛  West Sussex Wiley   ، 2003
شماره راهنما: ‭QH‬,‭352‬,‭.B4P6‬,‭2003‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Energy in world Agriculture
New York Elsevier   ، 1992
شماره راهنما: ‭S‬,‭494.5‬,‭.E5‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Molecular modelling
Leach, Andrew R. ؛  Harlow, England ;New York Longman   ، 1996
شماره راهنما: ‭QD‬,‭480‬,‭.L4M6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
International Conference on Simulation '98
International Conference on Simulation(1998 :University of York) ؛  London Institution of Electrical Engineers   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.I5I5‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Chemical applications of molecular modelling
goodman, jonathan m. ؛  cambridge royal society chemistry   ، 1998
شماره راهنما: ‭QD‬,‭480‬,‭.G6,C4‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Simulation modeling and analysis
Law, Averill M. ؛  new delhi McGraw-Hill   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C65,L38‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری کوره های غلظت شکن پالایشگاه های نفت و توسعه و تدوین نرم افزار مربوطه
ستارین ،منظر ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۴،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Business modelling and simulation
oakshott,les ؛  Boston pitman   ، 1997
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.B8O2‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Exploratory social network analysis with Pajek
Nooy, Wouter de ؛  New York Cambridge University Press   ، 2005
شماره راهنما: ‭HM‬,‭741‬,‭N66‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Virtual archaeology
New York thams and hudson ltd.   ، [1997]
شماره راهنما: ‭CC‬,‭168‬,‭.A73‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Management science
Powell, Stephen G. ؛  Hoboken, NJ John Wiley & amp; Sons,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.2‬,‭.P654‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Modeling and simulation
Raczynski, Stanislaw. ؛  Chichester, England ; Hoboken, NJ Wiley ; Baldock, Hertfordshire : Research Studies Press,   ، 2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C65,R33‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
System modeling in cell biology
NEW DELHI prentice/Prentice Hall of india private limited   ، c2007
شماره راهنما: ‭QH‬,‭585.5‬,‭.D38,S97‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Simulation for the social scientist
Gilbert, G. Nigel. ؛  Maidenhead, England ; New York, NY Open University Press   ، 2005
شماره راهنما: ‭HM‬,‭51‬,‭.G54‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to modeling in wildlife and resource conservation
Owen-Smith, R. Norman. ؛  Malden, MA Blackwell Pub.,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QH‬,‭75‬,‭.O94‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Virtual instrumentation using labview
gupta, sanjay. ؛  new delhi tata mcGraw-hill publishing cimpany limited   ، 2005
شماره راهنما: ‭R‬,‭856‬,‭.O434‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to engineering
Brockman, Jay B. ؛  Hoboken, N.J. Wiley   ، 2009
شماره راهنما: ‭TA‬,‭168‬,‭.B668‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Water quality modeling
Manivanan, R. ؛  New Delhi New India Pub. Agency   ، 2008
شماره راهنما: ‭TD‬,‭370‬,‭.M28‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Ullmann's modeling and simulation
Weinheim Wiley-VCH   ، 2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C65,U383‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2