کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Methane
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Methane
Synthetic fuels
Animal science - nurtition of rumnants
 
پدیدآور:
ک‍رم‍ی‌ ب‍وژان‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
اب‍راه‍ی‍م‌ن‍ژاد آق‍م‍ش‍ه‍دی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
غ‍لام‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
 
ناشر:
ational academy of sciences
دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌
Van Nostrand Reinhold
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Methane conversion by oxidative processes
New York Van Nostrand Reinhold   ، 1992
شماره راهنما: ‭TP‬,‭360‬,‭.D4‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
امکان سنجی استفاده از جذب سطحی برای جداسازی نیتروژن از متان
ابراهیم نژاد آقمشهدی ، معصومه ؛  مازندران ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۶،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Methane generation from human, animal, and agricultural wastes
new york ational academy of sciences   ، c2001
شماره راهنما: ‭TD‬,‭795.7‬,‭.E42‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تأثیر نوع ماده اولیه و راکتور بر میزان و اجزاء تشکیل دهنده بیوگاز
کرمی بوژانی ، سمیه ؛  دانشگاه ایلام دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۹۴مهر
شماره راهنما: ۱۲۷۶،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر روش خشک کردن بر غلظت ترکیبات فنولیک و تجزیه پذیری برگ بلوط با روش کیسه های نایلونی و آزمایشگاهی
غلامی ، زینب % BANYEZ،IMALOHG ؛  دانشگاه ایلام دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۹۴شهریور
شماره راهنما: ۱۵۹۶،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک