کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : earthquake resistance
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Earthquake resistance
earthquake resistance
 
پدیدآور:
روی‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رح‍م‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ایمن سازی سازه های بتنی به کمک بادبندهای فلزی در برابر زلزله و مطالعه موردی در شهر تهران
رویائی ، علیرضا ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۲۰،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر نوع پی بر پاسخ سازه در مقابل زلزله
رحمانی ،محمدرضا ؛  مازندران ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۴۳،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک