کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ - ت‍اری‍خ‌ - از آغ‍از ت‍ا ق‍رن‌ ۱۱ق‌.
ش‍اع‍ران‌ --س‍رگ‍ذش‍ت‌ن‍ام‍ه‌
م‍ح‍م‍د ( ص‌ ) ، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ ، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ ق‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍راب‍ادی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌، ع‍ب‍دال‍ش‍اف‍ی‌ م‍ح‍م‍د
درن‍ی‍ق‍ه‌، م‍ح‍م‍د اح‍م‍د
آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
دارال‍س‍لام‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌ و ال‍ت‍رج‍م‍ه‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌،ب‍ن‍ی‍ادپ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌؛س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چکیده تاریخ پیامبر اسلام
آیتی ، محمدابراهیم ؛  مشهد؛تهران آستان قدس رضوی ،بنیادپژوهشهای اسلامی ؛سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹/،۲۲‬,‭آ۹‌ت۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آثار احمدی ( تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام )
استرابادی ، احمدبن حسن ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲/۷‬,‭‌ف‍لا۵آ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معجم اعلام شعراء المدح النبوی
درنیقه ، محمد احمد ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۲۲۳۳‬,‭‌م۳‌م۶‬,‭۲۰۰۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بحوث فی السیره النبویه و التاریخ الاسلامی
عبداللطیف ، عبدالشافی محمد ؛  قاهره دارالسلام للطباعه و النشر و التوزیع و الترجمه   ، ۱۴۲۸ق .= ۲۰۰۷ م
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ع۲‌ب۳‬,‭۱۴۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک