کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روزن‍ام‍ه‌ه‍ا - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روزن‍ام‍ه‌ه‍ا - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍رزی‍ن‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ج‍ل‍ه‌ رس‍ان‍ه‌
ب‍ه‍ج‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران ۱۳۸۵ و۱۳۸۶
سلطانی ، پوری ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
رسانه
تهران مجله رسانه   ،
شماره راهنما: ۵۲ر ، ۴۸۸۹،NP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شناسنامه مطبوعات ایران از ۱۲۱۵ تا ۱۳۵۷ شمسی
برزین ، مسعود ؛  تهران بهجت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک