کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اه‍ی‌ پ‍رورش‍ی‌ - ای‍ران‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اه‍ی‌ پ‍رورش‍ی‌ - ای‍ران‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ش‍ی‍لات‌ - ای‍ران‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ک‍ث‍ی‍ر و پ‍رورش‌ آب‍زی‍ان‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
آبزیان
تهران ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۲۴۹آ ، ۱۵۱،HS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
آبزی پرور
تهران معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران   ،
شماره راهنما: ۲۴۹آ ، ۱۵۱،HS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک