کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ گ‍ی‍اه‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ گ‍ی‍اه‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
آفات و بیماریهای گیاهی
تهران موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور   ،
شماره راهنما: ۹۲گ‌۷۲۲آ ، ۷۵،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک