کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍لام‌ -- ش‍ه‍رداری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍لام‌ -- ش‍ه‍رداری‌
Budget Public Finances
 
پدیدآور:
رس‍ول‌زاده‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ش‍ه‍رداری‌ ب‍دره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد۱۸ ماهه شهرداری بدره منتهی به مهر۸۵
شهرداری بدره ؛  ایلام شهرداری بدره   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۶،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر توانمندی فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر نقش میانجی مدیریت دانش ( مورد مطالعه :کارکنان شهرداری شهر ایلام )
رسول زاده ، خدیجه %hejidahK ,hedazlosaR ؛  دانشگاه ایلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، شهریورماه ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۹۳۱،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک