کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیوست برنامه راهبردی تحول نظام اداری ( مرحله دوم )
سازمان امور اداری و استخدامی کشور ؛  تهران سازمان امور اداری و استخدامی کشور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۳،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک