کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Aavishkar publishers, distributors
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Floriculture
Food, Microbiology
Vegetables, Diseases and pests
Foodborne diseases, Juvenile literature
Medicinal plants
Environmental management, India
Aromatic plants, B
Crops, Effect of stress on
Plants, Edible, Northwest, Pacific, Identificat
Medicinal plants, India
 
پدیدآور:
TRIVEDI, P.C.
modi, h.a.
Bhattacharjee, s.k.
sharma, pratibha.
Bhattacharjee, Supriya Kumar
trivedi, pravin chandra.
singh, karan
DE, L.C.
MODI, H.A.
singh, karan.
 
ناشر:
aavishkar publishers, distributors
Aavishkar Publishers, Distributors,
Aavishkar Publishers, Distributors
aavishkar publishers distributors.
Aavishkar publishers, distributors
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
indian Medicinal plants.
TRIVEDI, P.C. ؛  Jaipur Aavishkar Publishers, Distributors,   ، 2006
شماره راهنما: ‭QK‬,‭99‬,‭.I4,B474‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
medicinal herbs and spices
singh, karan ؛  jaipur aavishkar publishers, distributors   ، 2008
شماره راهنما: ‭SB‬,‭301‬,‭.S5M4‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
polytherapic medicinal plants & spices
singh, karan. ؛  jaipur aavishkar publishers distributors.   ، 2008
شماره راهنما: ‭QK‬,‭99‬,‭.P6‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Environment management and management.
trivedi, pravin chandra. ؛  jaipur aavishkar publishers, distributors   ، 2004
شماره راهنما: ‭GE‬,‭320‬,‭.T7E5‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Medicinal herbs and flowers
Bhattacharjee, Supriya Kumar ؛  Jaipur Aavishkar Publishers, Distributors   ، 2006
شماره راهنما: ‭QK‬,‭99‬,‭.I4,B474‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Vegetable
sharma, pratibha. ؛  jaipur Aavishkar publishers, distributors   ، 2007
شماره راهنما: ‭SB‬,‭608‬,‭.V4‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Advanced commercial floriculture
Bhattacharjee, s.k. ؛  jaipur Aavishkar publishers, distributors   ، 2003
شماره راهنما: ‭SB‬,‭405‬,‭.C6‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
handbook of edible fruits
DE, L.C. ؛  jaipur Aavishkar publishers, distributors   ، 2008
شماره راهنما: ‭QK‬,‭98.5‬,‭.D4E3‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Food- borne illnesses
modi, h.a. ؛  jaipur Aavishkar publishers, distributors   ، 2008
شماره راهنما: ‭RA‬,‭601.5‬,‭.M6F6‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
introductory Food microbiology
MODI, H.A. ؛  jaipur Aavishkar publishers, distributors   ، 2007
شماره راهنما: ‭QR‬,‭115‬,‭.M6‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Abiotic stresses and plant productivity
Jaipur india Aavishkar publishers, distributors   ، 2010
شماره راهنما: ‭SB‬,‭112.5‬,‭.A25‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک