کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Academic Achievement
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ENGLISH LANGUAGE
Academic achievement, United States
Educational evaluation, Handbooks, manuals, etc
طلاب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ج‍اه‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
TABATABAEI, SARIF SADAT
Barkley, Elizabeth F.
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ه‍دای‍ت‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍گ‍ان‌ ج‍وان‌
Routledge
Jossey-Bass
ان‍ص‍ار الام‍ام‌ ال‍م‍ن‍ت‍ظر(ع‍ج‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای موفقیت در تحصیل علوم اسلامی
مجاهدی ، محمدعلی ؛  نجف آباد انصار الامام المنتظر(عج )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۷‬,‭‌م۳ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Student engagement techniques
Barkley, Elizabeth F. ؛  San Francisco Jossey-Bass   ، 2010
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2331‬,‭.B34‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of formative assessment
New York Routledge   ، 2010
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2822.75‬,‭.H355‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه لاتین
 
 
ON THE EFFECTS OF HOMOGENEOUS/ HETEROGENEOUS GROUPING ON IMPROVING GENERAL ENGLISH ACHIEVEMENTS OF FEMALE INTERMEDIATE EFL LEARNERS IN ISFAHAN
TABATABAEI, SARIF SADAT%ت اداسلا ف یرش ،ی ئابطابط ؛  Faculty of Humanities English Language and Literature Department September 2010
شماره راهنما: THL,18
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم
تهران موسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳/۸‬,‭‌ف‍لا۹آ۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک