کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Cambridge UK
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Social sciences, Philosophy
Sociology
Chemistry, Inorganic, Nomenclature
Antonius, Marcus, 83?-30 B.C., Drama
Linguistic change
Historical sociology
English literature- Dictionaries
Aristotle.- Nicomachean ethics
Language and languages- Variation
Hens, Congresses
English language, United States, Idioms, Dictionar
Nursing, Social aspects
English language, Syntax
Livestock- Growth- Regulation
Othello (Fictitious character), Drama
Romeo (Fictitious character)- Drama
Poultry- Breeding
DNA- Analysis- Handbooks, manuals, etc
Crops, Genetic engineering, Environmen
 
پدیدآور:
Pakaluk, Michael
Radford, Andrew.
Shakespeare, William
Abercrombie, Nicholas.
Manicas, Peter T.
Poultry Science Symposium(27th :2003 :Bristol, England)
Brinton, Laurel J.
Tagliamonte, Sali
Hossner, K. L.(Kim L.)
 
ناشر:
Cambridge University Press,
Cambridge University Press
Polity,
Polity Press,
CABI Pub.
CABI Pub
Royal Society of Chemistry Publishing/IUPAC,.
CABI
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب لاتین
 
 
Poultry genetics, breeding and biotechnology
Wallingford, Oxon, UK ; Cambridge, MA, USA CABI Pub   ، .,2003
شماره راهنما: ‭SF‬,‭487‬,‭.P6‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Nomenclature of inorganic chemistry
Cambridge, UK Royal Society of Chemistry Publishing/IUPAC,.   ، c2005
شماره راهنما: ‭QD‬,‭149‬,‭.N657‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Hormonal regulation of farm animal growth
Hossner, K. L.(Kim L.) ؛  Wallingford, Oxfordshire, UK ; Cambridge, MA CABI   ، ,c2005
شماره راهنما: ‭SF‬,‭768‬,‭.H67‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Nomenclature of inorganic chemistry
Cambridge, UK Royal Society of Chemistry Publishing/IUPAC,.   ، c2005
شماره راهنما: ‭QD‬,‭149‬,‭.N657‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge dictionary of American id
Cambridge, UK ;New York, NY Cambridge University Press   ، ,2003
شماره راهنما: ‭PE‬,‭2839‬,‭.C36‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Environmental risk assessment of genetically modified organisms
Wallingford, Oxforshire, UK ;Cambridge, MA CABI Pub.   ، ,c2004-<c20
شماره راهنما: ‭SB‬,‭123.57‬,‭.E59‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The phylogenetic handbook
Cambridge, UK ; New York Cambridge University Press   ، ,2003
شماره راهنما: ‭QP‬,‭624‬,‭.P485‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Minimalist syntax
Radford, Andrew. ؛  Cambridge, UK ;New York Cambridge University Press   ، ,2004
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1361‬,‭.R335‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
The Cambridge guide to literature in English
Cambridge [UK] ; New York Cambridge University Press   ، ,2006
شماره راهنما: ‭PR‬,‭85‬,‭.C29‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Romeo and Juliet
Shakespeare, William ؛  Cambridge, UK ; New York Cambridge University Press   ، ,2003
شماره راهنما: ‭PR‬,‭2831‬,‭.A2E94‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Antony and Cleopatra
Shakespeare, William ؛  Cambridge, UK ;New York Cambridge University Press   ، ,2005
شماره راهنما: ‭PR‬,‭2802‬,‭.A2,B48‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Othello
Shakespeare, William ؛  Cambridge, UK ;New York Cambridge University Press   ، ,2003
شماره راهنما: ‭PR‬,‭2829‬,‭.A2,S263‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Welfare of the laying hen
Poultry Science Symposium(27th :2003 :Bristol, England) ؛  Wallingford, Oxfordshire, UK ;Cambridge, MA, USA CABI Pub.   ، 2004
شماره راهنما: ‭SF‬,‭481.2‬,‭.P66‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Analysing sociolinguistic variation
Tagliamonte, Sali ؛  Cambridge, UK ; New York Cambridge University Press   ، 2006
شماره راهنما: ‭P‬,‭120‬,‭T3A5‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Aristotle's Nicomachean ethics
Pakaluk, Michael ؛  Cambridge,UK;NewYork Cambridge University Press   ، 2005
شماره راهنما: ‭B‬,‭430‬,‭P24‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Sociology for nurses
Cambridge, UK ;Malden, MA Polity Press,   ، 2005
شماره راهنما: ‭RT‬,‭86.5‬,‭.S665‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
A realist philosophy of social science
Manicas, Peter T. ؛  Cambridge, UK ;New York Cambridge University Press,   ، 2006
شماره راهنما: ‭H‬,‭61‬,‭.M285R4‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Lexicalization and language change
Brinton, Laurel J. ؛  Cambridge, UK ;New York Cambridge University Press,   ، 2005
شماره راهنما: ‭P‬,‭142‬,‭.B738,L4‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
The sociology of Norbert Elias
Cambridge, UK ;New York Cambridge University Press,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HM‬,‭487‬,‭.S63‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Sociology
Abercrombie, Nicholas. ؛  Cambridge, UK ;Malden, MA, USA Polity,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HM‬,‭585‬,‭.A243‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7