کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Hoboken, N.J
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Rivers
Investments
Water quality, Measurement, Statistical methods
Construction industry, Management
Tissue engineering
Structural analysis (Engineering), Data processing
Tissue culture, Laboratory manuals
Combinatorial chemistry
Gas chromatography
Build
Physics, Popular works
Chromatographic analysis
Water- Purification
Foundations, Design and construction
Watershed management
Sampling
Logic circu
Electrochemistry, Industrial
Human-computer interaction
Surface chemistry
 
پدیدآور:
Allen, Edward
Grob,Robert L
Burdea, Grigore.
Freshney, R. Ian.
DeBarry, Paul A.
Rubinstein, Mark
Miller, James M.
Myers, Drew
Reese, Lymon C.
Newman, John S.
McBride, Graham B.
Clough, Richard Hudson.
Bhatti, M. Asghar.
Potter, Frank
Rafiquzzaman, Mohamed
 
ناشر:
Wiley-Interscience,
J. Wiley,
J. Wiley
John Wiley & Sons
J. Wiley & Sons
J. Wiley & Sons,
Wiley,
Wiley-Interscience
Wiley
.J. Wiley-Interscience
John Wiley,
Wiley-Liss
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Virtual reality technology
Burdea, Grigore. ؛  Hoboken, N.J .J. Wiley-Interscience   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.B8V5‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Stream hydrology
Chichester, West Sussex, England ;Hoboken, N.J. Wiley   ، ,c2005
شماره راهنما: ‭GB‬,‭1205‬,‭.G65‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Water treatment principles and design
Hoboken, N.J. J. Wiley   ، ,c2005
شماره راهنما: ‭TD‬,‭430‬,‭.W375‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Mad about modern physics
Potter, Frank ؛  Hoboken, N.J. J. Wiley   ، 2005
شماره راهنما: ‭QC‬,‭24.5‬,‭.P68‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Chromatography
Miller, James M. ؛  Hoboken, N.J. Wiley   ، 2005
شماره راهنما: ‭QD‬,‭79‬,‭.M55‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Electrochemical systems
Newman, John S. ؛  Hoboken, N.J. J. Wiley   ، 2004
شماره راهنما: ‭TP‬,‭255‬,‭.N48‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Culture of animal cells
Freshney, R. Ian. ؛  Hoboken, N.J. Wiley-Liss   ، ,c2005
شماره راهنما: ‭QH‬,‭585.2‬,‭.F74,8C‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of digital logic and microcomputer design
Rafiquzzaman, Mohamed ؛  Hoboken, N.J. J. Wiley & Sons   ، 2005
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7888.4‬,‭.R34D5‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
A history of the theory of investments
Rubinstein, Mark ؛  Hoboken, N.J. John Wiley & Sons   ، 2006
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4515‬,‭.R8A4‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Watersheds
DeBarry, Paul A. ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2004
شماره راهنما: ‭TC‬,‭409‬,‭.D35‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Advanced topics in finite element analysis of structures
Bhatti, M. Asghar. ؛  Hoboken, N.J. John Wiley,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TA‬,‭647‬,‭.B494‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of building construction
Allen, Edward ؛  Hoboken, N.J. J. Wiley & Sons,   ، c2
شماره راهنما: ‭TH‬,‭145‬,‭.A417‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Construction contracting
Clough, Richard Hudson. ؛  Hoboken, N.J. J. Wiley,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TH‬,‭438‬,‭.C618‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Analysis and design of shallow and deep foundations
Reese, Lymon C. ؛  Hoboken, N.J. John Wiley,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TA‬,‭775‬,‭.R415,A5‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Sample preparation techniques in analytical chemistry
Hoboken, N.J. J. Wiley   ، 2003
شماره راهنما: ‭QD‬,‭75.4‬,‭.S24,S26‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Analysis and purification methods in combinatorial chemistry
Hoboken, N.J. Wiley-Interscience   ، 2004
شماره راهنما: ‭RS‬,‭419‬,‭.A53B5‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Modern practice of gas chromatography
Grob,Robert L ؛  Hoboken, N.J. Wiley-Interscience,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QD‬,‭79‬,‭.C45,M63‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Culture of cells for tissue engineering
Hoboken, N.J. Wiley-Liss   ، 2006
شماره راهنما: ‭R‬,‭857‬,‭.T55,F74‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Using statistical methods for water quality management
McBride, Graham B. ؛  Hoboken, N.J. Wiley-Interscience,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TD‬,‭367‬,‭.M34,U8‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Surfactant science and technology
Myers, Drew ؛  Hoboken, N.J. J. Wiley,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QD‬,‭506‬,‭.M94S8‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9