کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Dogs_surgery_complications
Wetland forestry. 2.Forested wetlands_Management. 3.Wetlands_Management.
Architecture_Japan_Guidebooks
Chemistry,Organic
Chemistry
Conservation of natural resources
Plant toxins_Dictionaries
Soil science
Stereochemistry
Nature(Aesthetics)
Soil degradation
Construction industry-united states-management
Callege readers
Atomic spectroscopy-Programmed instruction
Sheep_Breeding
English language Textbooks for foreign speakers
Ground water_Environmental aspects- congresses
Veterinary anesthesia
English language textbooks for foreign speakre
Gardens_Design
 
پدیدآور:
Atkinson,Robert S.
Chang,Raymod
Foth, H. D.
Koosha, Mansuor
Owen,Oliver S.
Taniguchi,Makoto,1959-
Bognar,Botond
Dean, John R.
McMurry,John
King, Carol Soucek
Birjandi, Parviz
Halpin, Daniel W.
 
ناشر:
McGraw_Hill
Prentice Hall
Williams
Lewis Publishers
John wiley
Brooks/Cole publishing company
The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)
CAB international
PBC international,Inc
Kluwer academic publishers
The center for studying and compiling university Books in humanities(SAMT)
Williames
CRC press
North light books
John Wiley
Princeton Architectural press
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of educational technology
Koosha, Mansuor ؛  Tehran The center for studying and compiling university Books in humanities(SAMT)   ، 1998=1377
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.E3K6‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Reading for General English
Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، 1998=1377
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭R4‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Basic English for university students
Birjandi, Parviz ؛  Tehran The center for studying and compiling university Books in humanities(SAMT)   ، 1998=1377
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.B5B2‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Atomic absorption and plasma spectroscopy
Dean, John R. ؛  John Wiley   ، 1997
شماره راهنما: ‭QD‬,‭96‬,‭.A8D4‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Gardenscapes
King, Carol Soucek ؛  New york PBC international,Inc   ، 1997
شماره راهنما: ‭SB‬,‭473‬,‭.K5G3‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Construction management
Halpin, Daniel W. ؛  John wiley   ،
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9715‬,‭.U52‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of soil science
Foth, H. D. ؛  John wiley   ، 1990
شماره راهنما: ‭S‬,‭591‬,‭.F68‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Northern forested wetland:ecology and management
Boca Raton Lewis Publishers   ، 1996
شماره راهنما: ‭SD‬,‭410.9‬,‭.N67‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Basic nature painting techniques in water color
Cincinnati North light books   ، 1998
شماره راهنما: ‭ND‬,‭2237‬,‭.B37‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of plant toxins
John Wiley   ، 1996
شماره راهنما: ‭RA‬,‭1250‬,‭.D53‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Complications in small animal surgery:diagnosis,management,prevention
Williams   ، 1996
شماره راهنما: ‭SF‬,‭991‬,‭.C68‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Natural Resource conservation:management for a sustainable future
Owen,Oliver S. ؛  Englewood Cliffs Prentice Hall   ، 1995
شماره راهنما: ‭S‬,‭938‬,‭.O87‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Lumb and jones veterinary anesthesia
Williames   ، 1996
شماره راهنما: ‭SF‬,‭914‬,‭.L82‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Methods for assessment of soil degradation
Bocaraton CRC press   ، 1997
شماره راهنما: ‭S‬,‭623‬,‭.M435‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Chemistry
Chang,Raymod ؛  Boston McGraw_Hill   ، 1998
شماره راهنما: ‭QD‬,‭31.2‬,‭.C37‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Organic chemistry
McMurry,John ؛  Pacific Grove Brooks/Cole publishing company   ، 1996
شماره راهنما: ‭QD‬,‭251.2‬,‭.M43‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
The genetics of sheep
New york CAB international   ، 1997
شماره راهنما: ‭SF‬,‭376.2‬,‭.G4‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Stereoselective Synthesis
Atkinson,Robert S. ؛  John Wiley   ، 1995
شماره راهنما: ‭QD‬,‭481‬,‭.A79‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
The Japan guide
Bognar,Botond ؛  New york Princeton Architectural press   ، 1995
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5429‬,‭.B526‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Subsurfase hydrological response to land cover and land use changs
Taniguchi,Makoto,1959- ؛  Boston Kluwer academic publishers   ، 1997
شماره راهنما: ‭GB‬,‭1001.2‬,‭.T36‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9