کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Languages
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Language and languages-style
language and languages-Ability testing
Contrastive lingustics
Language and languages
Languages, Modern - Study and teaching
Programming languages (Electronic computers)
Language and languages - Study and teaching - Psychological aspects
Language and languages - Ability testing
Linguistics
linguistics
Language and languages - Study and teaching
Second language acquisition
 
پدیدآور:
Hughes, Arthur, 1941-
Krashen, Stephen D
Genesee,fred
Cook, V. J. (Vivian James), 1940-
Meyer, Bertrand, 1950-
Farrokhpey,Mahmud
Ford, Neville J. (Neville John)
Hayes, Curtis W.
McDonough, Steven H
Yule, George, 1947-
Lyons, John, 1932-
Brown, H. Douglas
Yule,George
Richards, Jack C
Fromkin, Victoria
Ziahosseiny,S.M
Munby, John
Thornborrow,Joanna,1957-
Ur, Penny
 
ناشر:
Cambridge university press
Prentice Hall
Cambridge University Press
National Textbook Co
Horwood
Nashr-e Vira
prentice-hall
Sokhan
E. Arnold ; New York, NY : Distributed in the USA by Routledge, Chapman and Hall
Pergamon
Routledge
Prentice Hall Regents
Holt,Rinehart and waston
Allen
cambridge university
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Patterns in language:an introduction to language and literary style.
Thornborrow,Joanna,1957- ؛  London Routledge   ، 1998
شماره راهنما: ‭P‬,‭301‬,‭.T49‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Language and linguistics
Lyons, John, 1932- ؛  Cambridge [Cambridgeshire] ; New York Cambridge University Press   ، 1981
شماره راهنما: ‭P‬,‭121‬,‭.L9L3‬,‭1981‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Computer programming languages
Ford, Neville J. (Neville John) ؛  New York Horwood   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.7‬,‭.F65‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to the theory of programming languages
Meyer, Bertrand, 1950- ؛  New York Prentice Hall   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.7‬,‭.M4I5‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Communicative syllabus design
Munby, John ؛  Cambridge, [Eng.] ; New York Cambridge University Press   ، 1978
شماره راهنما: ‭PB‬,‭36‬,‭.M8C6‬,‭1978‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Psychology in foreign language teaching
McDonough, Steven H ؛  Allen   ، 1986
شماره راهنما: ‭P‬,‭53.7‬,‭.M2P8‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
A course in language teaching
Ur, Penny ؛  Cambridge [England] ; New York Cambridge University Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.U7C6‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The ABC's of languages &linguistics
Hayes, Curtis W. ؛  Lincolnwood, Ill National Textbook Co   ، c1987
شماره راهنما: ‭P‬,‭121‬,‭.H4A2‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Contrastive linguistics and the language teacher
Oxford ; New York Pergamon   ، 1981
شماره راهنما: ‭P‬,‭53‬,‭.C6‬,‭1981‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Testing for language teachers
Hughes, Arthur, 1941- ؛  Cambridge [England] ; New York Cambridge University Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭P‬,‭53.4‬,‭.H8T4‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Approaches and methods in language teaching
Richards, Jack C ؛  Cambridge ; New York Cambridge University Press   ، 1986
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.R5A6‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Principles of language learning and teaching
Brown, H. Douglas ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice Hall Regents   ، c1994
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.B7P7‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
The study of language
Yule, George, 1947- ؛  Cambridge [Cambridgeshire] ; New York Cambridge University Press   ، 1985
شماره راهنما: ‭P‬,‭106‬,‭.Y8S8‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Second language learning and language teaching
Cook, V. J. (Vivian James), 1940- ؛  London ; New York E. Arnold ; New York, NY : Distributed in the USA by Routledge, Chapman and Hall   ، 1991
شماره راهنما: ‭P‬,‭118.2‬,‭.C6S4‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Principles and practice in second language acquisition
Krashen, Stephen D ؛  Oxford ; New York prentice-hall   ، 1987
شماره راهنما: ‭P‬,‭53‬,‭.K7P7‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Classroom-based Evaluation in second language Education
Genesee,fred ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1996
شماره راهنما: ‭P‬,‭53.4‬,‭.G4C4‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
A Contrastive Analysis of persian And English And Error Analysis
Ziahosseiny,S.M ؛  Tehran Nashr-e Vira   ، 1378=1999
شماره راهنما: ‭P‬,‭134‬,‭.Z5C6‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Fundamental concepts in linguistics
Farrokhpey,Mahmud ؛  Tehran Sokhan   ، 1999
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭F3F8‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
An Introduction to Language
Fromkin, Victoria ؛  Frot wort Holt,Rinehart and waston   ، 1988
شماره راهنما: ‭P‬,‭106‬,‭F7I5‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
The Study of language
Yule,George ؛  cambridge cambridge university   ، 1985
شماره راهنما: ‭P‬,‭121‬,‭Y8S8‬,‭1985‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9