کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍زای‍ری‌ش‍وش‍ت‍ری‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌،۱۲۳۸ - س‍ل‍وان‌ال‍م‍طاع‌ ف‍ی‌ ع‍دوان‌الات‍ب‍اع‌ -ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ظف‍ر، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فریده الاصقاع فی ترجمه سلوان المطاع
ابن ظفر، محمدبن عبدالله ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۴‬,‭‌ف‍لا۲۴،‌س۸۰۴۱‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک