کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍ون‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ - طراح‍ی‌
ب‍ی‍ون‍ی‍ک‌
م‍ع‍م‍اری‌ -طراح‍ی‌ -ب‍ی‍ون‍ی‍ک‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- طراح‍ی‌ -- ب‍ی‍ون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
گ‍لاب‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۳۶-
اح‍م‍دی‌ش‍ل‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
اح‍م‍دی‌ ش‍ل‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ژراردن‌، ل‍وس‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
آرت‍اب‍اب‍ا: ن‍وآوران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ارس‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیونیک ( تکنولوژی از جانداران الهام می گیرد)
ژراردن ، لوسین ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۲۰‬,‭ژ۴‌ب۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با معماری بیونیک
احمدی شلمانی ، محمدحسین ؛  تهران آرتابابا: نوآوران دانشگاه پارسه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵‬,‭‌ف‍لا۳آ۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معماری معاصر بیونیک
احمدی شلمانی ، محمدحسین ؛  تهران آرتابابا: نوآوران دانشگاه پارسه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ف‍لا۳‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های برتر معماری بیونیک
احمدی شلمانی ، محمدحسین ؛  تهران آرتابابا: نوآوران دانشگاه پارسه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ف‍لا۳‌پ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معماری بایونیک
گلابچی ، محمود،۱۳۳۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۲۰‬,‭‌گ۸‌م۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک