کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : غ‍لاه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
غ‍لاه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ س‍ب‍اء،- ۶۴۰ ؟ق‌.
 
پدیدآور:
ع‍س‍ک‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ل‍ی‍ه‌ الاص‍ول‌ ال‍دی‍ن‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ اص‍ول‌ دی‍ن‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عبدالله بن سبا و افسانه های تاریخی دیگر
عسکری ، مرتضی ؛  [تهران ] مجمع علمی اسلامی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۱/۸‬,‭‌ع۵‌ع۲‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الاسطوره = اسطوره >السئبیه
عسکری ، مرتضی ؛  قم کلیه الاصول الدین   ، ۱۴۲۴ق =۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۱/۸‬,‭‌ع۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آراء و اصداء حول عبدالله بن سبا و روایات سیف فی الصحف السعودیه
عسکری ، مرتضی ؛  تهران دانشکده اصول دین   ، ۱۴۲۰ق . =۱۹۹۹ م . =۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۱/۸‬,‭‌ع۵آ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عبدالله بن سبا و دیگر افسانه های تاریخی
عسکری ، مرتضی ؛  تهران مجمع علمی اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۱/۸‬,‭‌ع۵۵۰،۴۱،‌ع۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک