کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Prentice Hall
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Road materials
Physics
Investments
Chemistry
Electric engineerng
Conservation of natural resources
Earthquake engineering
Microsoft visual BASIC
Environmental engineering
Chemistry - Problems, exercises, etc
FORTRAN 90 (Computer program language)
Insect pests-control
Reinforced concrete construction
Building,Iron and steel
Computer networks
Soil mechanics
Natural resources
Architecture_designs and plans_working drawings
Automobiles_Motors
Transportation geography
 
پدیدآور:
Fabozzi, Frank J.
Nyhoff,Larry R.
Schneider,David I.
Pedigo,Larry P.
Taaffe,Edward J.
Boikess, Robert S.
Galambos, theodore V.
Halderman,james D.
Christian,Meyer
Muller,Edward john.
Owen,Oliver S.
Schroeder,W.L
Atkins ,Harold N
Brown,Theodore L.
Craig ,James R
Ramos,Emilio
Hambley,Alan R
Kramer ,steven Lawrence
Radin,shelden H.
Sincero,Arcadio pacquiao
 
ناشر:
Prentice Hall
Prentice-Hall, INC
Prentice_Hall,inc
Prentice-Hall,Inc
Prentice-Hall
Prentice_Hall.Inc
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Natural Resource conservation:management for a sustainable future
Owen,Oliver S. ؛  Englewood Cliffs Prentice Hall   ، 1995
شماره راهنما: ‭S‬,‭938‬,‭.O87‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Chemistry:The central scince
Brown,Theodore L. ؛  Newyork Prentice Hall   ، 1997
شماره راهنما: ‭QD‬,‭31.2‬,‭.B78‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Investment management
Fabozzi, Frank J. ؛  Englewood Cliffs Prentice Hall   ، 1994
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4521‬,‭.F26‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Entomology and pest management
Pedigo,Larry P. ؛  Newjersey Prentice-Hall,Inc   ، .1996
شماره راهنما: ‭SB‬,‭931‬,‭.P39‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
How to solve general chemistry Problems
Boikess, Robert S. ؛  Englewood cliffs Prentice-Hall, INC   ، 1987
شماره راهنما: ‭QD‬,‭42‬,‭.B6H6‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Geography of transportation.
Taaffe,Edward J. ؛  Newjersey Prentice Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭HE‬,‭323‬,‭.T3‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
soil in construction
Schroeder,W.L ؛  Englewood Cliffs Prentice Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭TA‬,‭710‬,‭.S286‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Environmental engineering:a disign approach
Sincero,Arcadio pacquiao ؛  Newjersey Prentice-Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭TD‬,‭146‬,‭.S54‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Electrical engineering: principles and applications.
Hambley,Alan R ؛  Newjersey Prentice-Hall   ، 1997
شماره راهنما: ‭TK‬,‭146‬,‭.H22‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Highway materials,soils,and concretes
Atkins ,Harold N ؛  Newjersey Prentice-Hall   ، 1997
شماره راهنما: ‭TE‬,‭200‬,‭.A86‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Resources of the earth
Craig ,James R ؛  Newjersey Prentice-Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭HC‬,‭21‬,‭.C72‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Geotechnical earthquake engineering
Kramer ,steven Lawrence ؛  Newjersey Prentice Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭TA‬,‭654.6‬,‭.K72‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to fortran 90 for engineers and scientists
Nyhoff,Larry R. ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.F25,.N925‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Reading architectural working drawings.
Muller,Edward john. ؛  Englewood cliffs Prentice-Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭NA‬,‭2713‬,‭.M85‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Design of concrete structures
Christian,Meyer ؛  New jersey Prentice-Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭TA‬,‭683‬,‭.M587‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Automotiveengines:theory and servicing
Halderman,james D. ؛  New jersey Prentice_Hall.Inc   ، .1996
شماره راهنما: ‭TL‬,‭210‬,‭.H29‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
An introduction to programming using visual basic 5.0
Schneider,David I. ؛  New york Prentice Hall   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,.S333‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Basic steel design with LRFD.
Galambos, theodore V. ؛  New york Prentice Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭TA‬,‭684‬,‭.J6‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Physics for scientists and engineers
Radin,shelden H. ؛  Englewood cliffs Prentice_Hall,inc   ، .1982
شماره راهنما: ‭Qc‬,‭21.2‬,‭.R33‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Computer networking concepts
Ramos,Emilio ؛  Englewood cliffs Prentice Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.5‬,‭.R356‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9