کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Williams
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Dogs_surgery_complications
bacterial diseases--pathogenesis
Dogs--Anatomy
medical genetics
Veterinary ophthalmology
Veterinary internal medicine
Vertebrae, Cervical - Diseases
Veterinary surgery, Atla
Veterinery anatomy Atlases
Mental illness
Veterinary colleges-united states-Entrance examinations-study guides
Pharmacol
Dogs, Disea
Veterinary medicine- Handbooks, manuals, etc
Veterinary pathology
Soil science, Periodicals
Livestock- Reproduction
 
پدیدآور:
Sadock, Benjamin J.
Gelehrter,thomas D.
Tilley, Lawrence P.
Jones, Thomas Carlyle
McCracken,Thomas O.
Gelatt,Kirk N
Hassan,Aftab S
Karch, Amy Morrison
Smith,Bonnie J
Ogilvie,Timothy H
Jack, Candyce M.
 
ناشر:
Lippincott Williams & Wilkins,
Williams
Lippincott Williams &
lippincott williams
williams
Lippincott williams And wilkins
Lippincott williams
Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,
Lippincott Williams And Wilkins
Lippincott Williams & Wilkins Co. [etc.]
Williams & Wilkins
Wolter Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Complications in small animal surgery:diagnosis,management,prevention
Williams   ، 1996
شماره راهنما: ‭SF‬,‭991‬,‭.C68‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Veterinary entrance tests,V.E.T.S:the Betz guide
Hassan,Aftab S ؛  Williams   ، 1996
شماره راهنما: ‭SF‬,‭756.35‬,‭.H37‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Mechanisms of microbial disease
Williams   ، 1989
شماره راهنما: ‭QR‬,‭201‬,‭.M4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Principles of medical genetics
Gelehrter,thomas D. ؛  williams   ، 1990
شماره راهنما: ‭RB‬,‭155‬,‭.G4P7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Veterinary pathology
Jones, Thomas Carlyle ؛  lippincott williams   ، 1997
شماره راهنما: ‭SF‬,‭769‬,‭.J6V4‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Reproduction in farm animals
Lippincott williams   ، 2000
شماره راهنما: ‭SF‬,‭871‬,‭.R4‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Disorders of the cervical spine
Williams   ، c1992
شماره راهنما: ‭RD‬,‭533‬,‭.D5‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Large animal internal medicine
Ogilvie,Timothy H ؛  lippincott williams   ، 1998
شماره راهنما: ‭SF‬,‭745‬,‭.O4L3‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Essentials of Veterinary ophthalmogy
Gelatt,Kirk N ؛  philadelphia Lippincott williams And wilkins   ، 2000
شماره راهنما: ‭SF‬,‭891‬,‭G4E8‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Canine anatomy
Smith,Bonnie J ؛  Philadelphia Lippincott Williams And Wilkins   ، 1999
شماره راهنما: ‭SF‬,‭767‬,‭.S6C3‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Spurgeons Color Atlas Of Large Animal Anatomy:The Essential
McCracken,Thomas O. ؛  Philadelphia Lippincott Williams And Wilkins   ، 1999
شماره راهنما: ‭SF‬,‭761‬,‭.M3S7‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Veterinary technician's daily reference guide
Jack, Candyce M. ؛  Philadelphia, Pa Lippincott Williams &   ، 2003
شماره راهنما: ‭SF‬,‭748‬,‭.J33‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
A colour atlas of large animal surgery
Baltimore Williams & Wilkins   ، ,c1
شماره راهنما: ‭SF‬,‭911‬,‭.A85‬,‭1985‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
The 5-minute veterinary consult
Tilley, Lawrence P. ؛  New York Lippincott Williams & Wilkins,   ، 2
شماره راهنما: ‭SF‬,‭992‬,‭.E92,T55‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Focus on nursing pharmacology
Karch, Amy Morrison ؛  Philadelphia Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,   ،
شماره راهنما: ‭RM‬,‭300‬,‭.K37‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Kaplan & amp; Sadock's synopsis of psychiatry
Sadock, Benjamin J. ؛  Philadelphia Wolter Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins,   ، 2007
شماره راهنما: ‭RC‬,‭454‬,‭.K35‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مجله لاتین
 
 
Soil science
Baltimore [etc.] Lippincott Williams & Wilkins Co. [etc.]   ،
شماره راهنما: S,590,.S6
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک