کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : The Society
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Artificial intelligence
computer vision--congresses
Agricultural biotechnology
Soil conservation- Congresses
Soil management -congresses
Liquid level indicators
Global environmental change
Automobiles- Handbooks, manuals, etc
Education,Higher-United States
Transition metal complexes
Metals- Handbooks, manuals, etc
Chemistry, Analytic Problems, exercises, etc
Automobiles Motors Cooling systems Congresses
Soilborne plant diseases- Congresses
Computer architecture- Congresses
Rust fungi
Welding
Compilers (Computer programs)- Congresses
English language-social aspects-Michigan
Database management Congresses
 
پدیدآور:
Crawford, Karen
Hannan, Andrew
International Symposium on High-Performance Computer Architecture (10th :2004 :Madrid, Spain)
Workshop on Interaction Between Compilers and Computer Architectures (8th :2004 :Madrid, Spain)
Janes, Rob.
International conference ondatabase systems for advanced Applications(7th:2001:Hong Kong,china
Cho, Chun H.
International Congress of Plant Pathology (4th : 1983 : University of Melbourne)
Cummins, George B. (George Baker)
Tveter,Donald R.
International Soil Conservation Conference(6th :1989 :Ethiopia and Kenya)
American Welding Society.
Gordon,Matthew J
 
ناشر:
.American Welding Society
Society of Automotive Engineers
the society for research into higher education
Instrument Society of America
American Phytopathological Society
Soil science society of America,inc
Royal Society of Chemistry
.IEEE Computer Society
American Chemical Society
IEEE Computer society
American dialect society
the Royal Society of chemistry
Soil and Water Conservation Society in cooperation with International Soil Conservation Organisation and World Association of Soil and Water Conservation
IEEE Computer Society
Open University ; Cambridge : Royal Society of Chemistry
The Society
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب لاتین
 
 
Soil Fertility and organic matter as critical components of production systems
Madison Soil science society of America,inc   ، 1987
شماره راهنما: ‭S‬,‭590.2‬,‭.S625‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The pattern recognition basis of artifial intelligence.
Tveter,Donald R. ؛  Los Alamitos IEEE Computer Society   ، 1998
شماره راهنما: ‭Q‬,‭335‬,‭.T9‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Measurement and control of liquid level
Cho, Chun H. ؛  Research Triangle Park, N.C Instrument Society of America   ، 1982
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭223‬,‭.C4M4‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Ecology and management of soilborne plant pathogens
International Congress of Plant Pathology (4th : 1983 : University of Melbourne) ؛  St. Paul, Minn., U.S.A American Phytopathological Society   ، c1985
شماره راهنما: ‭SB‬,‭732,.87‬,‭.I5E2‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Illustrated genera of rust fungi
Cummins, George B. (George Baker) ؛  St. Paul, Minn American Phytopathological Society   ، 1983
شماره راهنما: ‭QK‬,‭627‬,‭.C8I4‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Small-town values and big-city vowels
Gordon,Matthew J ؛  American dialect society   ، 2000
شماره راهنما: ‭PE‬,‭3101‬,‭.G6S5‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Innovating in Higher Education
Hannan, Andrew ؛  Buckingham the society for research into higher education   ، 2000
شماره راهنما: ‭LA‬,‭227.4‬,‭.H3I5‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Engine coolants, cooling system materials, and components
Warrendale Society of Automotive Engineers   ، 1999
شماره راهنما: ‭TL‬,‭214‬,‭.E5‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
proceeding:seventhinternational conferenceon Database systems for advanced applications:Abril 18-21,2001 Hong kong,sar.china
International conference ondatabase systems for advanced Applications(7th:2001:Hong Kong,china ؛  Washington IEEE Computer society   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D4‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Problem solving in analytical chemistry
Crawford, Karen ؛  London the Royal Society of chemistry   ، 1988
شماره راهنما: ‭QD‬,‭75.9‬,‭.C7P7‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
IEEE workshop on content-based access of image and video libraries(CBAIVL 2001):proceedings 14 december 2001 kauai hawaii
IEEE workshop on content-based access ofimage and video libraries(2001:kauai hawaii) ؛  Los Alamitos, CA IEEE Computer Society   ، ,2001
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7882‬,‭.I3‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Soil conservation for survival
International Soil Conservation Conference(6th :1989 :Ethiopia and Kenya) ؛  [Ankey, Iowa] Soil and Water Conservation Society in cooperation with International Soil Conservation Organisation and World Association of Soil and Water Conservation   ، ,1992
شماره راهنما: ‭S‬,‭622.2‬,‭.I5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Metals handbook
Cleveland, Ohio The Society   ، ,-c1990
شماره راهنما: ‭TA‬,‭459‬,‭.A5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Welding handbook
American Welding Society. ؛  Miami, Fla .American Welding Society   ، ,c1973
شماره راهنما: ‭TS‬,‭227‬,‭.A449122‬,‭1973‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
S.A.E. handbook
Society of Automotive Engineers   ،
شماره راهنما: ‭TL‬,‭151‬,‭.S62‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Metal-ligand bonding
Janes, Rob. ؛  Milton Keynes Open University ; Cambridge : Royal Society of Chemistry   ، ,2004
شماره راهنما: ‭QD‬,‭172‬,‭.J3M4‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
10th International Symposium on High Performance Computer Architecture : proceedings
International Symposium on High-Performance Computer Architecture (10th :2004 :Madrid, Spain) ؛  Los Alamitos, Calif .IEEE Computer Society   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.I5‬,‭2004‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Eighth Workshop on Interaction Between Compilers and Computer Architecture
Workshop on Interaction Between Compilers and Computer Architectures (8th :2004 :Madrid, Spain) ؛  Los Alamitos IEEE Computer Society   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.W6E5‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Agricultural biotechnology
Washington American Chemical Society   ، 2004
شماره راهنما: ‭S‬,‭494.5‬,‭.A4‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Global environmental change
Cambridge Royal Society of Chemistry   ، 2002
شماره راهنما: ‭GE‬,‭180‬,‭.G5‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5