کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Markets
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Business management
Markets
Business Management
 
پدیدآور:
ح‍ک‍م‍ی‌ ،م‍رج‍ان‌
ح‍ات‍م‍ی‌، اردش‍ی‍ر
ق‍ادرب‍ی‍گ‍ی‌، ب‍ه‍اره‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران
حکمی ،مرجان ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۹،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش قیمت در سطح خرده فروشی در شهر ایلام
حاتمی ، اردشیر%rihsadrA ,imataH ؛  دانشگاه ایلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۳فروردین
شماره راهنما: ۸۰۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگی های فردی و ابعاد شبکه دوستی سخنگویان بازار و رهبران ایده در بین مصرف کنندگان لوازم خانگی برقی درشهر ایلام (مورد مطالعه :شهر ایلام )
قادربیگی ، بهاره %herahaB ,igiebredahG ؛  دانشگاه ایلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵شهریور
شماره راهنما: ۱۵۴۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک