کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ات‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های اقتصادی میراث فرهنگی
هاتر، مایکل ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭CC‬,‭۱۳۵‬,‭‍ه۱۷‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی معرفی میراث های تمدنی ایلام
ایلام دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک