کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اس‍ک‍ن‍دری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍گ‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ری‍س‌، س‍ی‍ری‍ل‌
ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌
 
ناشر:
اس‍ک‍ن‍دری‌ ن‍ی‍ا
اس‍ک‍ن‍دری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین زندگی
کارنگی ، دیل ؛  تهران اسکندری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ن۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات معماری و ساختمان
هریس ، سیریل ؛  تبریز اسکندری نیا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۱‬,‭‍ه۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک