کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
ه‍ن‍دی‌، چ‍ارل‍ز
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
طرح‌ ن‍و
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
"س‍م‍ت‌"
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت توسعه ( تحول سازمان بر مثابه استراتژی توسعه )
محمدزاده ، عباس ؛  تهران "سمت "   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌م۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عصر سنت گریزی :سازمان و مدیریت در قرن بیست و یکم
هندی ، چارلز ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‍ه۹‌ع۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحول سازمانی
تسلیمی ، محمدسعید ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ت۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک