کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
دانش پژوهان دامپزشکی
تهران مجله دانش پژوهان دامپزشکی   ،
شماره راهنما: ۲۹۲د ، ۶۰۴،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
تهران دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ۲۹د ، ۶۰۴،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
تحقیقات دامپزشکی
تهران دانشگاه تهران ، دانشکده دامپزشکی   ،
شماره راهنما: ۲۹د۲۹د ، ۶۰۴،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک