کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سند کاهش فقر وهدفمند کردن یارانه ها
تهران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۲۱،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک