کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن
سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۷،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
علوم انسانی
سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان   ،
شماره راهنما: ۷۹ل‌ /، ۲۰۸،ZA
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک