کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ف‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ -- س‍ای‍ت‍ه‍ا -- طراح‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
ک‍دن‌ه‍د، راج‍رز
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی صفحات وب
کدن هد، راجرز ؛  تهران شرکت تولیدی فار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۸۸/،۵۱۰۵‬,‭‌ک۴ط۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
علم الکترونیک و کامپیوتر
تهران شرکت تولیدی فار   ،
شماره راهنما: ۷۸ع‌ ، ۷۸۰۰،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک