کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -ای‍ران‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
شیمی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ،
شماره راهنما: ۹۹ش‌ ، ۱،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
دانشکده مهندسی
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ،
شماره راهنما: ۲۹د ، ۱،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
مهندسی شیمی
تهران دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ۴۹ش‌۸۹ش‌ /، ۱،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک