کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
زن‍ان‌ ورزش‍ک‍ار -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
Hydrogenation
م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ -م‍ج‍ت‍م‍ع‌س‍ازی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ب‍س‍ی‍ار ب‍زرگ‌ -طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
ش‍ان‍گ‍ل‍د، م‍ون‍ا ام‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ص‍اح‍ب‌ال‍زم‍ان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
س‍ردارب‍ن‍ده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
ش‍ی‍خ‌ب‍ه‍ای‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
ن‍وی‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سینتیکی واکنش هیدروژناسیون دی نیتروتولوئن
فتحی ، مرتضی ؛  مازندران ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۳،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنکور جامع مهندسی تولیدات گیاهی مجموعه سوالات کنکور دانشگاههای سراسری و آزاد با پاسخ های تشریحی ویژه داوطلبان کنکور کاردانی به کارشناسی گیاه شناسی عمومی ...
سرداربنده ، هوشنگ ؛  تهران نوین پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۳۸‌ک۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی [ ISLV ولسی ]دیجیتال
صاحب الزمانی ، مرتضی ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۵/،۷۸۷۴‬,‭‌ص۲ط۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزشی زنان ۲۰۱۵
شانگلد، مونا ام ؛  تهران bتلفن ناشر : ۷۷۹۶۵۵۴۵- ۸۸۲۲۵۴۸۹ ،آدرس ناشر :تهران - فلکه تهرانپارس - خ جشنواره - خ امین - خ زمرد - پ ۲۶ نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۱۸،/ز۹،‌ش۱۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزشی زنان ۲۰۱۵
شانگلد، مونا ام ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۱۸‬,‭ز۹‌ش۱۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک