کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
دانش و کامپیوتر
تهران مجله دانش و کامپیوتر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۲۹د ، ۸۳۰۰،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک