کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍ل‍ه‌ رای‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
ک‍رک‌، چ‍ری‍ل‌
 
ناشر:
م‍ج‍ل‍ه‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ های اینترنت
کرک ، چریل ؛  تهران مجله رایانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۵/،۵۱۰۵‬,‭‌ک۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
رایانه
تهران مجله رایانه   ،
شماره راهنما: ۲۹ر ، ۸۳۰۰،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک