کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍گ‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌
 
ناشر:
اف‍راز
اس‍ک‍ن‍دری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین زندگی
کارنگی ، دیل ؛  تهران اسکندری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ن۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خداحافظ ناامیدی ، سلام زندگی
کارنگی ، دیل ؛  تهران افراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ن۸،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک