کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ان‍ون‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍از
ش‍ع‍ر ف‍اررس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ت‍ف‍اس‍ی‍ر( س‍وره‌ رح‍م‍ان‌)
ت‍ف‍اس‍ی‍ر( س‍وره‌ ح‍ج‍رات‌)
ت‍ف‍اس‍ی‍ر( س‍وره‌ طور)
ت‍ف‍اس‍ی‍ر( س‍وره‌ ی‍س‌)
 
پدیدآور:
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ول‍ل‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
صلوه الخاشعین
دستغیب ، عبدالحسین ؛  شیراز کانون تربیت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۶‬,‭د۵‌ص۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آدابی از قرآن :تفسیر سوره حجرات
دستغیب ، عبدالحسین ؛  شیراز کانون تربیت   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۴۵/،۱۰۲‬,‭د۵آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهشت جاویدان :شرح و تفسیر سوره الرحمن
دستغیب ، عبدالحسین ؛  شیراز کانون تربیت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۲/۵‬,‭د۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قیامت و قرآن :تفسیر سوره شریفه طور
دستغیب ، عبدالحسین ؛  شیراز کانون تربیت   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۲/۴۷‬,‭د۵‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قلب قرآن :تفسیر سوره شریفه یس
دستغیب ، عبدالحسین ؛  شیراز کانون تربیت   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۲/۳۵‬,‭د۵‌ق۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<التفاصیل = تفاصیل >
توللی ، فریدون ؛  شیراز کانون تربیت   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭PK‬,‭۶۵۶۳‬,‭و۸‌ت۷‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک