کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۷ ق‌
اس‍اطی‍ر ای‍ران‍ی‌
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ - ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
م‍م‍ال‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍ن‍ل‍ز، ج‍ان‌ راس‍ل‌
ش‍ب‍ارو،ع‍ص‍ام‌ م‍ح‍م‍د
ع‍وف‍ی‌، س‍دی‍دال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
آذرن‍گ‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ح‍وزه‌ودان‍ش‍گ‍اه‌
آوی‍ش‍ن‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پروفیل های ساختمان فولادی
اتحادیه کارکنان ذوب آهن آلمان ؛  تهران آذرنگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اساطیر ایران
هینلز، جان راسل ؛  بابل , تهران آویشن , چشمه   ، ۱۳۷۷ , ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۲۲۷۰‬,‭‍ه۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متن انتقادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات
عوفی ، سدیدالدین محمد ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۶۲‬,‭‌ع۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دولت ممالیک ونقش سیاسی وتمدن آنان درتاریخ اسلام
شبارو،عصام محمد ؛  قم پژوهشکده حوزه ودانشگاه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DT‬,‭۹۶‬,‭‌ش۲د۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک