کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Birjandi, Parviz
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
College readers
Callege readers
Enlish language - Conversation and phrase books (for archaeologists)
Examinations - Study guides
College, readers
Readers - Humanities
College reader
 
پدیدآور:
Farhady, Hoseyn
Malek Shahmirzadi, Sadeq
Nowruzi, Mehdi
Birjandi, Parviz
Nowruzi, mehdi
 
ناشر:
The center for studying and compiling university Books in humanities(SAMT)
Nashr-e Atiyeh
The Center for Studying and Compiling. University Books in Humanities (SAMT)
The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)
The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Basic English for university students
Birjandi, Parviz ؛  Tehran The center for studying and compiling university Books in humanities(SAMT)   ، 1998=1377
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.B5B2‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Oral reproduction of stories
Nowruzi, mehdi ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1997=1376
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.N6O7‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of humanities 1
Nowruzi, Mehdi ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling. University Books in Humanities (SAMT)   ، 1990
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.N6E5‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of archaeology
Malek Shahmirzadi, Sadeq ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1375 = 1996
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.S4E5‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
testing Language skills testing from theory to practice
Farhady, Hoseyn ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1373 = 1994
شماره راهنما: ‭LB‬,‭3060.57‬,‭.F3L3‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Advanced reading selections
Birjandi, Parviz ؛  Tehran Nashr-e Atiyeh   ، 1376 = 1997
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.B5A3‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Basic English for university students
Birjandi, Parviz ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1377 = 1998
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.B5B3‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک