کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Brooks/Cole publishing company
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Physics
Chemistry,Organic
Learning, Psychology of
Mathematics
 
پدیدآور:
Gordon, William C.
Urone,Paul Peter.
Gustafson,R.David
McMurry,John
 
ناشر:
Brooks/cole publishing company
Brooks/Cole publishing company
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Organic chemistry
McMurry,John ؛  Pacific Grove Brooks/Cole publishing company   ، 1996
شماره راهنما: ‭QD‬,‭251.2‬,‭.M43‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Essential mathematics with geometry
Gustafson,R.David ؛  Pacific Grove Brooks/Cole publishing company   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭39.2‬,‭.G858‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
College physics
Urone,Paul Peter. ؛  Pacific grove Brooks/cole publishing company   ، 1998
شماره راهنما: ‭QC .23‬,‭.U76‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Learning and memory
Gordon, William C. ؛  Pacific Grove: California Brooks/Cole publishing company   ، 1989
شماره راهنما: ‭BF‬,‭318‬,‭.G67‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک