کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Chemistry
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Chemistry,organic-synthesis
Chemistry,organic
Chemistry,Organic
Chemistry
Chemistry -problems,exercises,etc
Chemistry,Analytic-Handbooks,manuals,etc
Chemistry - Problems, exercises, etc
Chemistry ,organic-laboratory manuals
Chemistry,Physical and theoretical
Gas chromatography_programmed instruction
Atomic spectroscopy-Programmed instruction
chemistry
Physical organic chemistry
Excited state chemistry
Chemistry.Technical_Handbooks,manuals,etc
Water chemistry
 
پدیدآور:
Schastnev,P.V.
Flowlis,Ian A
Boikess, Robert S.
Goldberg,David E.
Chang,Raymod
Fessenden,Ralph J.
Umland,jean B.
Warren,Stuart G.
Corey,E.J.
Hopp,Vollrath
Brown,Theodore L.
Ault,Addison.
Isaacs,Neil S.
Dean, John R.
Dean,John Aurie
McMurry,John
Seager,spencer L.
Mcquarrie,Donald A.
Kegley,Susan E.,1957-
Morgan,Nina
 
ناشر:
McGraw_Hill
Hemispere publishing corporation
Oxford university press
Prentice Hall
john wiley
Prentice-Hall, INC
Brooks/Cole publishing company
McGraw-Hill,Inc
University science books
West publishing company
CRC Press
Longman
McGraw-Hill
Books/Cole publishing company
John Wiley
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Atomic absorption and plasma spectroscopy
Dean, John R. ؛  John Wiley   ، 1997
شماره راهنما: ‭QD‬,‭96‬,‭.A8D4‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Chemistry
Chang,Raymod ؛  Boston McGraw_Hill   ، 1998
شماره راهنما: ‭QD‬,‭31.2‬,‭.C37‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Organic chemistry
McMurry,John ؛  Pacific Grove Brooks/Cole publishing company   ، 1996
شماره راهنما: ‭QD‬,‭251.2‬,‭.M43‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The Logic of chemical synthesis
Corey,E.J. ؛  John Wiley   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭262‬,‭.C577‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The chemistry of water
Kegley,Susan E.,1957- ؛  Sausalito,California University science books   ، 1997
شماره راهنما: ‭GB‬,‭855‬,‭.K44‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Organic synthesis:the disconnection approach
Warren,Stuart G. ؛  John Wiley   ، 1982
شماره راهنما: ‭QD‬,‭262‬,‭.W284‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Physical Chemistry:A molecular approach
Mcquarrie,Donald A. ؛  Sausalito University science books   ، 1997
شماره راهنما: ‭QD‬,‭453.2‬,‭.M394‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Analytical chemistry handbook
Dean,John Aurie ؛  New york McGraw-Hill,Inc   ، .1995
شماره راهنما: ‭QD‬,‭78‬,‭.d43‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Chemistry:The central scince
Brown,Theodore L. ؛  Newyork Prentice Hall   ، 1997
شماره راهنما: ‭QD‬,‭31.2‬,‭.B78‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Physical organic chemistry
Isaacs,Neil S. ؛  Edinburgh Longman   ، 1995
شماره راهنما: ‭QD‬,‭476‬,‭.I8P4‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's solved problems series 3000 solved problems in chimistry.
Goldberg,David E. ؛  New york McGraw-Hill   ، 1987
شماره راهنما: ‭QD‬,‭42‬,‭.S395‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
How to solve general chemistry Problems
Boikess, Robert S. ؛  Englewood cliffs Prentice-Hall, INC   ، 1987
شماره راهنما: ‭QD‬,‭42‬,‭.B6H6‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Chemistry in action:molecules in every day life
Morgan,Nina ؛  New york Oxford university press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭33‬,‭.M79‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Chemistry for today:general,organic,and biochemistry
Seager,spencer L. ؛  New york West publishing company   ، 1994
شماره راهنما: ‭QD‬,‭31.2‬,‭.S4115‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Molecular distortions in inoic and excited states
Schastnev,P.V. ؛  Boca Raton CRC Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭461.5‬,‭.S33M6‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
General chemistry
Umland,jean B. ؛  New york West publishing company   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭33‬,‭.U44‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Gas chromatography:analytical chemistry by open learning
Flowlis,Ian A ؛  john wiley   ، 1994
شماره راهنما: ‭QD‬,‭79‬,‭.C45,F68‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Techniques and experiments for organic chemistry
Ault,Addison. ؛  Sausalito University science books   ، 1997
شماره راهنما: ‭QD‬,‭261‬,‭.A94‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of applied chemistry
Hopp,Vollrath ؛  Washington Hemispere publishing corporation   ، 1983
شماره راهنما: ‭TP‬,‭151‬,‭.H5813‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Organic chemistry
Fessenden,Ralph J. ؛  Pacific Grove Books/Cole publishing company   ، 1998
شماره راهنما: ‭QD‬,‭251.2‬,‭.F49‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9