کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Financial institution
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Financial institution
Business Management
 
پدیدآور:
م‍ه‍ردادپ‍ی‌، لال‍ه‌
ل‍طف‌دار، ن‍وش‍ی‍ن‌ال‍س‍ادات‌
م‍ح‍م‍دی‌، س‍م‍ی‍را
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل بهینه نرخ سرویس دهی در یک مرکز خدماتی ( بانک کارآفرینی )
مهردادپی ، لاله ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۶،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیستمهای پرداخت الکترونیکی رایج در جهان جهت پیشنهاد الگوی پرداخت در نظام پرداخت ایران
لطف دار، نوشین السادات ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۳۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین قابلیت های ادراک شده و نرخ استفاده از حسابداری مشتری با عملکرد مشتری در بانک ها و موسسات مالی استان خوزستان
محمدی ، سمیرا%arimas ,idammahoM ؛  دانشگاه ایلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵شهریور
شماره راهنما: ۱۵۲۹،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک