کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Hydrogenation
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Oils
Hydrogenation
 
پدیدآور:
ع‍اش‍وری‌، اع‍ظم‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سینتیکی واکنش هیدروژناسیون دی نیتروتولوئن
فتحی ، مرتضی ؛  مازندران ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۳،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل سازی فرایند کاتالیکی هیدروژناسیون روغن های خوراکی
عاشوری ، اعظم ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۲۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک