کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Solvents
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Organic solvents
Solvents, Environmental aspects
Solvents -- Environmental aspects
Solvents
Solution (Chemistry)
Solvents Environmental aspects
Chemistry, Analytic, Quantitative
Electrochemistry
 
پدیدآور:
brunner, g.
Izutsu, Kosuke
Reichardt, C.(Christian)
Ahluwalia, V. K.
م‍ن‍اف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍ن‍ی‍ف‌
Morrison, George H.(George Harold)
 
ناشر:
Wiley-VCH
Elsevier
Wiley
Alpha Science
Nova Science Publisher's
Blackwell Pub.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Electrochemistry in nonaqueous solutions
Izutsu, Kosuke ؛  Weinheim Wiley-VCH   ، 2002
شماره راهنما: ‭QD‬,‭55.6‬,‭.L9E5‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Solvents and solvent effects in organic chemistry
Reichardt, C.(Christian) ؛  Weinheim Wiley-VCH   ، 2003
شماره راهنما: ‭QD‬,‭541‬,‭.R4S6‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Green reaction media in organic synthesis
Ames, Iowa Blackwell Pub.   ، ,2005
شماره راهنما: ‭TP‬,‭247.5‬,‭.G67‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Supercritical fluids as solvents and reaction media
brunner, g. ؛  Amsterdam ;Boston Elsevier   ، 2004
شماره راهنما: ‭TP‬,‭156‬,‭.B7S9‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Solvent extraction in analytical chemistry
Morrison, George H.(George Harold) ؛  New York, Wiley   ، [1957]
شماره راهنما: ‭QD‬,‭117‬,‭.M6,S6‬,‭1957‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سینتیک و مکانیسم واکنش استری شدن ۲ - اتیل هگزیل ...
منافی ، محمد حنیف ؛  ایلام ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Green Solvents for organic synthesis
Ahluwalia, V. K. ؛  oxford, U. K. Alpha Science   ، 2009
شماره راهنما: ‭TP‬,‭247.5‬,‭.A35‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Organic solvents
Hauppauge, N.Y Nova Science Publisher's   ، 2011
شماره راهنما: ‭TP‬,‭247.5‬,‭.O74‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of green chemistry: Green solvents
Weinheim Wiley-VCH   ، 2010
شماره راهنما: ‭TP‬,‭155.2‬,‭.A5H36‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک