کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Veterinary medicine, Periodicals
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Veterinary medicine, Periodicals
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
Veterinary medicine
Veterinary immunology- Periodicals
Veterinary therapeutics- Periodicals
Veterinary medicine- Periodicals
Veterinary medicine, Periodicals. [from old catalog]
 
پدیدآور:
chauhan, r.s
 
ناشر:
blackwell wissenschafts-verlag
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
[American Veterinary Medical Association]
IBDC
[American Veterinary Medical Association,
W.B. Saunders,
American Veterinary Medical Association
W.B. Saunders.
canadian Veterinary medical Association
(National veterinary association of Great Britain and Ireland
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Veterinary immunology theory and practice
chauhan, r.s ؛  chaman IBDC   ، 2002
شماره راهنما: ‭SF‬,‭757.2‬,‭.C4V4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Current veterinary therapy
Philadelphia, W.B. Saunders.   ،
شماره راهنما: ‭SF‬,‭745‬,‭.C8‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Current veterinary therapy
Philadelphia W.B. Saunders,   ، 1981-
شماره راهنما: ‭SF‬,‭601‬,‭.C87‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
تهران دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ۲۹د ، ۶۰۴،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
تحقیقات دامپزشکی
تهران دانشگاه تهران ، دانشکده دامپزشکی   ،
شماره راهنما: ۲۹د۲۹د ، ۶۰۴،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله لاتین
 
 
JAVMA
Ithaca, N.Y. [American Veterinary Medical Association,   ، 1915]-
شماره راهنما: SF601 .A5
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله لاتین
 
 
the veterinary record
London (National veterinary association of Great Britain and Ireland   ،
شماره راهنما: SF,601,R38
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مجله لاتین
 
 
The canadian Veterinary journal
ottawa canadian Veterinary medical Association   ،
شماره راهنما: SF601.V515
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مجله لاتین
 
 
American journal of veterinary research
[Chicago] American Veterinary Medical Association   ،
شماره راهنما: SF,601,.A3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مجله لاتین
 
 
Journal of veterinary medicine.
berlin blackwell wissenschafts-verlag   ، 1996
شماره راهنما: SF,601,.A5
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مجله لاتین
 
 
Journal of the American Veterinary Medical Association
American Veterinary Medical Association ؛  N.Y. [American Veterinary Medical Association]   ،
شماره راهنما: SF,601,.A5V3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک