کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : electronic commerce
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Internet marketing
Data mining
Electronic commerce- Management
Electronic commerce- Developing countries
Electronic Commerce-Case Studies
Electronic commerce, Databa
Electronic commerce-congresses
Web Databases
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
Internet advertising- Government policy- United States
electronic commerce
Electronic commerce
 
پدیدآور:
Gutterman, Alan S.
Thuraisingham,Bhavani
Standing, Craig.
Gerrard, Paul
زارع‌، ج‍ع‍ف‍ر
Frost, Raymond,1
Safko, Lon
Cunningham, Michael J.
sanayei, ali.
Lindgren,lisa M
Huff,Sid L.
Chaffey, Dave
پ‍ن‍اه‍ی‌، ب‍لال‌
 
ناشر:
World Scientific
Pearson Prentice Hall
CRS Press
Nova Science Publisher's
MIT press
Harcourt Professional Publishing
FT Prentice Hall
Auerbach
دارال‍ف‍ن‍ون‌
McGraw-Hill
Elpis press
Wiley
Artech House
Capstone
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Understanding the Digital Economy
cambridge MIT press   ، 2000
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭.U5‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Application servers for E-business
Lindgren,lisa M ؛  Boca Raton Auerbach   ، 2001
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭.L5A6‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Web Data Management and Electronic Commerce
Thuraisingham,Bhavani ؛  Boca Raton CRS Press   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.T4W3‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Cases in Electronic Commerce
Huff,Sid L. ؛  Boston McGraw-Hill   ، 2002
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭.H8C3‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Internet commerce development
Standing, Craig. ؛  Boston Artech House   ، 2000
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭.S8I5‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
E-business and e-commerce management
Chaffey, Dave ؛  Harlow FT Prentice Hall   ، 2004
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭.C5B8‬,‭2004‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Advances in data mining and modeling
New Jersey World Scientific   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A3‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
e-business
Cunningham, Michael J. ؛  Oxford Capstone   ، ,2002
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭.C859E2‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Database design and development
Frost, Raymond,1 ؛  Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall   ، 2006
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭.F76‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ایجاد نرم افزار فروش محصولات فرهنگی در بستر مفاهیم تجارت الکترونیک
زارع ، جعفر ؛  مازندران ۸۲
شماره راهنما: ۵،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Professional's guide to
Gutterman, Alan S. ؛  San Diego Harcourt Professional Publishing   ، 2000
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭G877‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Risk-based e-business testing
Gerrard, Paul ؛  Boston Artech House   ، 2002
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭G468‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
The social media bible
Safko, Lon ؛  Hoboken, N.J Wiley   ، 2010
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.1265‬,‭.S24‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Internet advertising and sales
Hauppauge, N.Y. Nova Science Publisher's   ، 2010
شماره راهنما: ‭HF‬,‭6146‬,‭.I58I575‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
E-commerce in developing countries
sanayei, ali. ؛  New Delhi Elpis press   ، 2010
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭.D44E58‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعاتی در عصر مجازی =are lautriV eht ni smetsys noitamrofni
پناهی ، بلال ؛  تهران دارالفنون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌پ۸۶‌س۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک